ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ

Το ερχόμενο Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα Έκτακτο Καταστατικό Συνέδριο της ΕΕΤΕΜ.

Όσοι ενδιαφέρονται για αναλυτική ενημέρωση με την θεματολογία και τις προτάσεις της ΚΔΕ/ΕΕΤΕΜ μπορούν να ανατρέξουν στους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ_ΣΥΝΕΔΡΟΙ

EETEM – Πρόταση τροποποίησης Καταστατικού