Ζητείται ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός Τ.Ε. για Πλήρη Απασχόληση

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση σχεδιασμού ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, χειρισμό Η/Υ και autocad, άδεια οδήγησης, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση kokovasp@gmail.com.