ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΑΧ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΚΛΑΒΑΝΗ 105 – 38 221 ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ : 2421039208 FAX : 2421039208 email: eetem_magnesia@mycosmos.gr

Βόλος : 12/05/2010
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με :
 Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004 και έβαλε σε πλήρη ισχύ από 05/03/2006 το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΦΑ’ 50/12081/642 της 26/07/2006 , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1222 της 05/09/2006 και τέθηκε σε άμεση ισχύ.
 Την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 57 , δεύτερο τεύχος , της 24/1/2007 .
Καθιερώνονται ως υποχρεωτικές από 05/09/2006 η θεμελιακή γείωση και οι διατάξεις διαφορικού ρεύματος (αντιηλεκτροπληξιακοί διακόπτες), για κάθε είδους οικοδομή .
Σε εφαρμογή των ανωτέρω δεν γίνονται δεκτές από την ΔΕΗ Υπεύθυνες Δηλώσεις Εγκαταστάτου Ηλεκτρολόγου (Υ.Δ.Ε.) για ηλεκτροδότηση οικοδομών στις οποίες δεν έχουν εφαρμοσθεί τα ανωτέρω και αποτυπωθεί – επιβεβαιωθεί επ΄αυτών .Ο Πρόεδρος

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΙΡΓΟΥΛΑΣΠτ.Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.M.B.A./KINGSTON/LONDON U.K.