ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Πραγματοποιήθηκε εχθές Τετάρτη 06-03-2024 στο coffee and snacks “ΠANEΠIΣTHMIO” στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 2 – Βόλος η Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση του Τμήματος μας και η κοπή της καθιερωμένης πίτας για το 2024.
ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του 2023 και στην συνέχεια σε μια ευχάριστη και ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα ανταλλάξαμε ευχές , συζητήσαμε και ενημερώσαμε τους συναδέλφους για θέματα που αφορούν το Τμήμα μας και τον κλάδο μας.

Τυχερός του νομίσματος της πίτας ο συνάδελφος ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε. Αλέξανδρος Οικονόμου.
Και του χρόνου με υγεία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου και ώρα 17:30 ο ΣΕΗΜ σε συνεργασία με την ΕΕΤΕΜ και την εταιρεία Schneider Electric διοργανώνουν παρουσίαση-εκπαίδευση που αφορά φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων και σε ΚΝΧ.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος, (Στοά Ηλία Καραπατή) .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

Τα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ν.Τ. Μαγνησίας θα παραμείνουν κλειστά λόγω διακοπών από ΔΕΥΤΕΡΑ 14/08 έως ΔΕΥΤΕΡΑ 28/08 .
Θα ανοίξουν πάλι την ΤΕΤΑΡΤΗ 30/08/2023.
Η λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής μας μέσω της ιστοσελίδας μας www.eetem-magnesia.gr , δίνει την δυνατότητα στους συναδέλφους μας να διεκπεραιώσουν το σύνολο σχεδόν των υποθέσεών τους με το Τμήμα μας.
Για την εξυπηρέτηση εξαιρετικά περιορισμένων περιπτώσεων και έκτακτων υποθέσεων οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Αχιλλέα Τσιργούλα στο 6999066446.
ΚΑΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ !!!!
ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ!!!!

ΕΔΑΘΕΣΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ : Συνηθέστεροι λόγοι απόρριψης εσωτερικών εγκαταστάσεων & οδηγίες συμπλήρωσης εγγράφων Άδειας Χρήσης

Σε συνέχεια της από 24/05/2023 συνάντησης εργασίας , προωθούνται οι συνηθέστεροι λόγοι απόρριψης εσωτερικών εγκαταστάσεων καθώς και συνημμένο αρχείο με τις οδηγίες συμπλήρωσης των συμπληρωματικών εγγράφων της Τεχνικής Έκθεσης για την έκδοση της Άδειας Χρήσης.


Αναφορικά με την Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης
Τα σχέδια (όψεις, κάτοψη, ισομετρικό) δεν ταυτίζονται μεταξύ τους.
Παρατηρείται εσφαλμένη αναφορά σε πρότυπα υλικών. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του Τεχνικού Κανονισμού έως 500mbar παρ. 3.1.1 στην μελέτη πρέπει να αναφέρονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Υλικά αερίου είναι μεταξύ άλλων οι σωληνώσεις, οι συσκευές, τα υλικά του συστήματος απαγωγής καυσαερίων.
Παρατηρείται ασαφής περιγραφή όδευσης π.χ. σε υπόγεια δίκτυα, προστατευτικοί σωλήνες, διέλευση από αεριζόμενους ή μη χώρους (Π9.5.1 Κανονισμού έως 500mbar).
Παρατηρείται ανεπαρκής αποτύπωση ή περιγραφή της θέσης απαγωγής καυσαερίων (παρ. 8.6 Κανονισμού έως 500mbar).
Παρατηρούνται αντικρουόμενες αναφορές στην μελέτη για το ίδιο αντικείμενο (π.χ. αναφέρεται ότι ο λέβητας είναι στο μπαλκόνι, ενώ στα σχέδια φαίνεται ότι είναι σε εσωτερικό χώρο).
Οι υπολογισμοί των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων δεν είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα EN13884-1 και EN13884-2.
Αναφορικά με την Αυτοψία Εσωτερικής Εγκατάστασης
Διαπιστώνεται ελλιπής ενημέρωση του καταναλωτή για το ποιοι χώροι πρέπει να είναι προσβάσιμοι κατά την αυτοψία. Για παράδειγμα, πρέπει ο καταναλωτής να ενημερωθεί από τον Επιβλέποντα ότι κατά την αυτοψία ελέγχου Εσωτερικής Εγκατάστασης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί πρόσβαση στον ελεγκτή στην ταράτσα εφόσον εκεί βρίσκονται στοιχεία της εγκατάστασης όπως σωλήνες και λέβητας. Σε αντίθετη περίπτωση, το ραντεβού ακυρώνεται ώστε να επαναπρογραμματιστεί ο έλεγχος.
Ελλιπής στήριξη της ανοδικής σωλήνωσης ή εμποδίζεται τυχόν επέκταση του Δικτύου, ειδικά σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η διέλευση από πολλούς ορόφους.
Το στόμιο απαγωγής δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του σχετικού κεφαλαίου του Κανονισμού έως 500mbar (παρ. 8.6).
Η Εσωτερική Εγκατάσταση δεν είναι κατασκευαστικά ολοκληρωμένη με συνέπεια να ακυρώνεται το ραντεβού και να καθυστερεί η τροφοδότηση του καταναλωτή.
Ακατάλληλος χώρος εγκατάστασης της συσκευής (πχ δεν πληροί τις προδιαγραφές λεβητοστασίου)
Ανεπαρκής μηχανική προστασία της γραμμής αερίου.
Το αξονομετρικό σχέδιο της μελέτης δε συμφωνεί με την εγκατάσταση.
Αναφορικά με τον έλεγχο εγγράφων για την έκδοση Άδειας Χρήσης
Λάθος ημερομηνία ελέγχου αναλυτή (μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναυσης) στο φύλλο καυσαερίων.
Λάθος ισχύς ή κατηγορία συσκευής στο φύλλο καυσαερίων.
Δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου μελέτης ή ο ΗΚΑΣΠ στην Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης.
Επανενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης
Διαπιστώνεται συχνά στις περιπτώσεις των επανενεργοποιήσεων σε επαγγελματικές κυρίως εγκαταστάσεις, ότι ναι μεν λαμβάνεται Υπεύθυνη Δήλωση περί μη τροποποίησης της εγκατάστασης, στην πράξη όμως οι εγκαταστάσεις έχουν τροποποιηθεί (προσθαφαιρέσεις συσκευών, σφραγίσματα ανοιγμάτων, ελλαττωματική λειτουργία μανδαλώσεων) που οδηγούν πάλι σε λόγους απόρριψης.
Μετατροπή Ενεργής Εσωτερικής Εγκατάστασης
Στις περιπτώσεις που γίνεται μεταβολή της εσωτερικής εγκατάστασης χωρίς αλλαγή στην σωλήνωση (πχ αντικατάσταση λέβητα με ίδιο ή διαφορετικό) κατατίθεται μελέτη και εφόσον αυτή θεωρηθεί διεξάγεται αυτοψία χωρίς να γίνεται διακοπή της παροχής αερίου.
Στις περιπτώσεις που κατατίθεται μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης η οποία αφορά τροποποίηση σωλήνωσης (π.χ. μετακίνηση λέβητα σε άλλο σημείο), πριν την κατάθεση της τεχνικής έκθεσης και προκειμένου να γίνουν οι εργασίες της Εσωτερικής Εγκατάστασης με ασφάλεια, υποβάλλεται αίτημα Διακοπή Τροφοδότησης από τον αντισυμβαλλόμενο. Κατόπιν υποβολής της νέας Τεχνικής Έκθεσης, πραγματοποιείται αυτοψία Εσωτερικής Εγκατάστασης και στη συνέχεια επανενεργοποιείται ο καταναλωτής.
Εφόσον κατατεθεί η Τεχνική Έκθεση χωρίς να έχει προηγηθεί Διακοπή Τροφοδοσίας με πρωτοβουλία του αντισυμβαλλόμενου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε. βάσει του άρθρου 31 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας) θα προχωρά σε διακοπή τροφοδοσίας για λόγους ασφαλείας.

Ενημέρωση για τη Λειτουργία και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Σας προωθείται ενημερωτική επιστολή από την Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) με θέμα «Ενημέρωση για τη Λειτουργία και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου», στο πλαίσιο των εκάστοτε εφαρμοζόμενων Τεχνικών Κανονισμών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και του ΦΕΚ Β’ 2654/09.11.2011.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε.

Φαρσάλων 219, 41335, Λάρισα

Τηλ: 11150 (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας)

www.edathess.gr