Επιστολή διαμαρτυρίας και απόψεις έστειλε το ΚΔΣ της ΕΕΤΕΜ προς τον αρμόδιο Υπουργό κο Α. Ξανθό σχετικά με τους Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας.

Επιστολή διαμαρτυρίας και απόψεις έστειλε το ΚΔΣ της ΕΕΤΕΜ προς τον αρμόδιο Υπουργό κο Α. Ξανθό σχετικά με τους Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας.

Δείτε εδώ την σχετική επιστολή Έγγραφο ΕΕΤΕΜ προς Υπουργό Υγείας