ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνάδελφοι-σσες,
στο νομοσχέδιο «για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» που κατατέθηκε στη Βουλή και συζητείται στις αρμόδιες Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής ( Παραγωγής και Εμπορίου και Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων).
Εκτός των λοιπών άρθρων περιλαμβάνονται δυο πολύ επικίνδυνες διατάξεις για τον κλάδο μας γενικότερα και ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και εντέλει για την Ένωση μας η οποία δεν θα μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα μέλη μας που θα πλήττονται από τις ανωτέρω ρυθμίσεις.

· Η πρώτη αφορά στο άρθρο 189 με το οποίο επιχειρείται ο εξαναγκασμός εγγραφής στο ΓΕΜΗ που θα συστήσει το ΤΕΕ όλων όσων μέχρι σήμερα δεν εγγράφονταν σε ΓΕΜΗ.

στην παράγραφο 1 του άρθρου 189 αναφέρει ότι όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «οικείο» ή «αρμόδιο» Επιμελητήριο αυτό θα νοείται το ΤΕΕ ακόμη για τα μη μέλη του (π.χ μηχανικοί ΤΕΙ ,τεχνικοί άλλων βαθμίδων κλπ) !! Αυτό σημαίνει νέο χαράτσι υπέρ ΤΕΕ βάζοντας ταφόπλακα στις διεκδικήσεις του κλάδου μας. Επίσης θα πρέπει να διαγραφεί και το επίμαχο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 190 όπως αναφερεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

· Η δεύτερη αφορά στα άρθρα (άρθρα 194 – 210) περί Πειθαρχικής Διαδικασίας του ΤΕΕ όπου με αφορμή πρόσφατη δικαστική απόφαση με την οποία κρίθηκε ότι το ΤΕΕ δεν έχει πειθαρχική εξουσία στους πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕΙ είναι ξεκάθαρο ότι το ν/σ θέλει να παρακάμψει αυτές τις δικαστικές αποφάσεις και να μας υπάγει στην πειθαρχική εξουσία του ΤΕΕ, και μέσω αυτής της διαδικασίας να αυθαιρετεί σε βάρος των μελών μας και να παρεμποδίζει περαιτέρω την άσκηση του επαγγέλματος !

Και οι δυο αυτές διατάξεις θα πρέπει να αποσυρθούν ή τροποποιηθούν ώστε να αφορούν ρητά μόνο τους διπλωματούχους Μηχανικούς -μέλη του ΤΕΕ!!

Στα επισυναπτόμενα περιλαμβάνονται αναλυτικά οι διατάξεις οι οποίες πρέπει να τροποποιηθούν/αποσυρθούν καθώς και η αιτιολόγηση.