Διαμαρτυρία της ΚΔΕ/ΕΕΤΕΜ για τον Αποκλεισμό Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε η ΚΔΕ/ΕΕΤΕΜ προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κο Σκουρλέτη και την αν. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Φωτίου για τον αποκλεισμό των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ από την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών σε υφιστάμενα κτίρια.

Την σχετική επιστολή μπορείτε να την δείτε εδώ Αποκλεισμός Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι