Τα γεωχωρικά δεδομένα των δασικών χαρτών διαθέσιμα για τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Αθήνα, 04-07-2017

Ύστερα από σχετικό έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. προς την Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και την απάντηση http://www.eetem.gr/images/stories/docs/diefthinsi_dassikon_ergon.pdf της Υπηρεσίας, η Ένωση διαθέτει πλέον προς όλα τα μέλη της, τα γεωχωρικά δεδομένα των αναρτημένων δασικών χαρτών. Τα δεδομένα αφορούν τους αναρτημένους στην παρούσα φάση δασικούς χάρτες και είναι ενημερωμένα έως τις 21-6-2017.

Τα μέλη που επιθυμούν να αποκτήσουν τα παραπάνω, καλούνται να επικοινωνήσουν με την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., μέσω email (eetem@eetem.gr), αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, τον Αριθμό Μητρώου ΕΕΤΕΜ, αλλά και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους.

http://www.eetem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=805:ta-geoxorika-dedomena-ton-dasikon-xarton-diathesima-gia-ta-meli-tis-e-e-t-e-m&catid=54&Itemid=18

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.