Νέα Υπουργική Απόφαση για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Χωρίς να υπάρξει καμία ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με τον χρόνο έκδοσης της, την Παρασκευή 8-10-2021 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 101195/ 17.09.2021 «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ( ΦΕΚ 4654/Β/08.10.2021 ) με βάση την οποία πλην των άλλων ενεργοποιείται το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364.

http://eetem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1035:nea-ypourgiki-apofasi-gia-tis-ilektrikes-egkatastaseis&catid=38&Itemid=53