ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΝΤ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 3 ΜΑΪΟΥ 2017

Την προηγούμενη Τετάρτη 3/5/2017 σε τακτική συνεδρίασή της στα γραφεία μας , η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΤΕΜ/ΝΤ Μαγνησίας αποφάσισε μεταξύ άλλων τα εξής :
1) Ανανεώθηκε η σύμβαση της Γραμματέως υποστήριξης της λειτουργίας του γραφείου μας μέχρι 31/3/2018 . Η απόφαση θα διαβιβαστεί , όπως προβλέπεται από το ισχύον καταστατικό μας , προς τελική έγκριση στην ΕΕΤΕΜ/ΚΔΕ (Ομόφωνη απόφαση των 8 παρόντων συμβούλων).
2) Ορίστηκε εκπρόσωπός μας στην Επιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου ο Πρόεδρος Αχιλλέας Τσιργούλας , με αναπληρώτρια την Β΄Αντιπρόεδρο Ελένη Σκαρβέλη (Ομόφωνη απόφαση των 8 παρόντων συμβούλων).
3) Δημιουργήθηκαν δύο θεματικές γνωμοδοτικές επιτροπές για υποβοήθιση του έργου της Δ.Ε. επί θεμάτων του επιστημονικού τους πεδίου και ορίστηκαν οι Πρόεδροι αυτών . Στην επιτροπή ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος ορίστηκε ο Νίκος Πουρνάρας και στην επιτροπή ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ – ΔΟΜΙΚΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πρόεδρος ορίστηκε ο Παναγιώτης Γαλανός . Οι επιτροπές στο αμέσως επόμενο διάστημα θα στελεχωθούν με συναδέλφους των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων . Καλούνται όσοι-ες συνάδελφοι επιθυμούν να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους και να συμμετέχουν στις παραπάνω επιτροπές να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία ή τα μέλη της Δ.Ε. ή τους Προέδρους των επιτροπών (Ομόφωνη απόφαση των 8 παρόντων συμβούλων).
Δ.Ε./ΝΤ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ