Ολοκληρώθηκε η συγκρότηση της νέας Κ.Δ.Ε της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Αθήνα, 10-05-2017

Ολοκληρώθηκε η συγκρότηση της νέας Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής (Κ.Δ.Ε) της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, μετά από σχετική συνεδρίαση του οργάνου, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10-05-2017.

Ύστερα από σχετική συζήτηση και ψηφοφορία, η σύνθεση της νέας Κ.Δ.Ε διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος Δημόπουλος Δημήτριος
Α’ Αντιπρόεδρος Μαλαματάς Αριστείδης
Β’ Αντιπρόεδρος Πολιτάκης Ματθαίος
Γεν. Γραμματέας Καψάλης Βασίλειος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Υφαντόπουλος Γεώργιος
Γραμματέας Οικονομικού Μίχας Παύλος
Γραμματέας Τύπου – Δημ.Σχέσεων Μπλανάς Φοίβος-Κων/νος
Μέλη Αγγελογιαννάκης Γεώργιος, Βαρταλάς Γεώργιος, Kουμούτσος Αθανάσιος, Κουτσοβίτης Παναγιώτης, Μιχαηλάκης Εμμανουήλ, Νέζης Ιωάννης, Πολυχρόνης Γεώργιος, Στρατάκιας Παντελής

Εκ των προαναφερόμενων δεκαπέντε (15) μελών, τα οκτώ (8) μέλη εξελέγησαν για πρώτη φορά στην Κεντρική Διοίκηση της Ένωσης.
Όσον αφορά στην επαγγελματική τους δραστηριοποίηση, από τους δεκαπέντε (15), οι πέντε (5) είναι στελέχη εταιρειών, οι εννέα (9) είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ο ένας (1) είναι Δημόσιος Υπάλληλος.
Τα μέλη της Κ.Δ.Ε συμφώνησαν, στην επόμενη συνεδρίασή τους, να ασχοληθούν με την εξειδίκευση του Προγράμματος Δράσης που ψηφίστηκε από το 21ο Συνέδριο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ