Έγγραφο ΕΕΤΕΜ/ΚΔΕ πρός τριμελή γραμματεία των προέδρων ΤΕΙ για το Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας, άρθρο 46

Έγγραφο ΕΕΤΕΜ/ΚΔΕ προς την τριμελή γραμματεία των προέδρων ΤΕΙ για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, άρθρο 46.

Δείτε το έγγραφο εδώ ΕΕΤΕΜ ΓΙΑ ΝΣ 12_07_2017