Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου σε Αυτοτελές Τμήμα του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας

Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου σε Αυτοτελές Τμήμα του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο ΕΕΤΕΜ (1)