ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ Τ.Ε.

Τεχνική εταιρεία ζητά για το εργοστάσιό της στον Βόλο συνάδελφο πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. , με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου . Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της ΕΕΤΕΜ/ΝΤ Μαγνησίας κο Αχιλλέα Τσιργούλα.