ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΕΤΕΜ 2017

Αθήνα, 27-04-2017
Κατανομή Εδρών των νέων Κεντρικών Οργάνων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Ποιοι εκλέγονται στα Όργανα
Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι, όσον αφορά στην κατανομή των εδρών της νέας 15μελούς Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής (Κ.Δ.Ε) της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, αυτή έχει ως εξής:

Συνδυασμός                                                                   Ποσοστό            Έδρες                                                                                                               (%)               στην Κ.Δ.Ε.
«Ενωτική Κίνηση» Μηχανικών- Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.                     70,67                   11
Κίνηση Ανεξάρτητων Μηχανικών (Κ.Α.ΜΗ.)                   16,44                    2
«Ενότητα» Ανεξάρτητη κίνηση Πτυχ. Μηχανικών ΤΕ      7,17                    1
Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί Τ.Ε.                         5,72                     1

Αναλυτικότερα, οι συνάδελφοι, οι οποίοι αναδείχθηκαν μέσα από τις αρχαιρεσίες της 2ας και 3ης Απριλίου 2017, ως μέλη της νέας Κ.Δ.Ε, είναι οι ακόλουθοι:
Για την «Ενωτική Κίνηση» Μηχανικών- Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (κατά σειρά ψήφων):
Τακτικά μέλη
1. Δημόπουλος Δημήτριος
2. Καψάλης Βασίλειος
3. Μαλαματάς Αριστείδης
4. Μίχας Παύλος
5. Υφαντόπουλος Γεώργιος
6. Πολιτάκης Ματθαίος
7. Μπλανάς Φοίβος-Κωνσταντίνος
8. Κουτσοβίτης Παναγιώτης
9. Μιχαηλάκης Εμμανουήλ
10. Στρατάκιας Παντελής
11. Πολυχρόνης Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη
1. Δημητρίου Σωτήριος
2. Πετρίδης Κωνσταντίνος
3. Πεταλίδου Αγάπη
4. Μπαής Δημήτριος
5. Κανταρτζής Ευάγγελος
6. Βαλμάς Νικόλαος
7. Ζαφείρης Γεώργιος
8. Αλεξανδρίδου Έλλη
9. Παπασπύρου Ελένη
10. Σιγανός Εμμανουήλ
11. Παυλάτος Γεώργιος

Για την Κίνηση Ανεξάρτητων Μηχανικών (Κ.Α.ΜΗ.) (κατά σειρά ψήφων):
Τακτικά μέλη
1. Νέζης Ιωάννης
2. Βαρταλάς Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη
1. Χατζησαλάτα Γεωργία
2. Βαρταλάς Παναγιώτης

Για την «Ενότητα» Ανεξάρτητη Κίνηση Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ (κατά σειρά ψήφων):
Τακτικό μέλος
1. Κουμούτσος Αθανάσιος

Αναπληρωματικό μέλος
1. Μέρμηγκας Λεωνίδας

Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Μηχανικούς Τ.Ε. (κατά σειρά ψήφων):
Τακτικό μέλος
1. Αγγελογιαννάκης Γεώργιος

Αναπληρωματικό μέλος
1. Καρβούνης Ηλίας

Μέλη του νέου 5μελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου (Π.Σ) της Ένωσης αναδείχθηκαν οι:
Για την «Ενωτική Κίνηση» Μηχανικών- Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (κατά σειρά ψήφων):
Τακτικά μέλη
1. Πλοκαμάκης Γεώργιος
2. Διαμαντάκης Βασίλειος
3. Τζαννής Απόστολος
4. Χονδροκώστας Αλέξανδρος

Αναπληρωματικά μέλη
1. Στεφανής Κωνσταντίνος
2. Τσολάκης Ιωάννης
3. Βαβίας Ιωάννης
4. Τσιμόπουλος Κωνσταντίνος

Για την Κίνηση Ανεξάρτητων Μηχανικών (Κ.Α.ΜΗ.) (κατά σειρά ψήφων):
Τακτικό μέλος
1. Βαρουτάς Ιωάννης

Δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος για το Πειθαρχικό Συμβούλιο από τη συγκεκριμένη παράταξη,

Επίσης, η σύνθεση της νέας 3μελούς Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε) της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι η παρακάτω:
Για την «Ενωτική Κίνηση» Μηχανικών- Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (κατά σειρά ψήφων):
Τακτικά μέλη
1. Μητσάρας Άγγελος
2. Τσανούσας Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη
1. Κάτρας Μηνάς
2. Στρατσιάνης Λεωνίδας

Για την Κίνηση Ανεξάρτητων Μηχανικών (Κ.Α.ΜΗ.) (κατά σειρά ψήφων):
Τακτικό μέλος
1. Παπαθωμάς Ηλίας

Αναπληρωματικό μέλος
1. Μαρκόπουλος Δημήτριος

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                               Τα μέλη

Βαρσάμης Κωνσταντίνος                          Αδαμάκης Ιωάννης
Μπέσης Βασίλειος
Κατσίκας Ευάγγελος
Ρούντος Κωνσταντίνος