Ενημέρωση για τη Λειτουργία και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Σας προωθείται ενημερωτική επιστολή από την Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) με θέμα «Ενημέρωση για τη Λειτουργία και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου», στο πλαίσιο των εκάστοτε εφαρμοζόμενων Τεχνικών Κανονισμών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και του ΦΕΚ Β’ 2654/09.11.2011.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε.

Φαρσάλων 219, 41335, Λάρισα

Τηλ: 11150 (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας)

www.edathess.gr