Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ/ΝΤ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 2 & 3 Απριλίου οι εκλεγέντες σύμβουλοι της Διοικούσας Επιτροπής του Νομαρχιακού Τμήματος (Ν.Τ.) Μαγνησίας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ προσκλήθηκαν και συνεδρίασαν την ΚΥΡΙΑΚΗ 09/04/2017 από τον πλειοψηφήσανατα σύμβουλο Αχιλλέα Τσιργούλα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 του καταστατικού μας , και αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία με ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις των παρόντων συμβούλων συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΙΡΓΟΥΛΑΣ
Α΄ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Β΄ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΡΒΕΛΗ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ
ΓΡΑΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΣ
ΜΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΛΙΟΣ ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ.