ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ

Το Γραφείο της ΕΕΤΕΜ Μαγνησίας θα λειτουργήσει εκτάκτως αυτή την Πέμπτη 21 Μαρτίου αντί Παρασκευής 22 Μαρτίου και μετά την Τετάρτη 27 Μαρτίου.