Ζητούνται για εργασία από την ΑΓΕΤ στα εργοστάσια Βόλου και Μηλακίου πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.

Ζητούνται για εργασία από την ΑΓΕΤ στα εργοστάσια Βόλου και Μηλακίου πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση της εταιρείας

http://www.lafarge.gr/wps/portal/gr/el/8_4-Working_for_Lafarge